1

amatørband

Av

er alle frekvenser fra ca.25-30 mhz utenom cb bandet forbeholt amatørradio